ВОЛОНТЕРСЬКА ПОЛІТИКА

Code Club UA

Ця Волонтерська політика (далі – політика), визначає засади співпраці Волонтера та Code Club UA (надалі разом – Сторони), основні умови, права та обов’язки Сторін, порядок виникнення та розірвання співпраці Сторін. Дана політика є публічною офертою на укладення договору про надання волонтерської допомоги та містить всі істотні умови Договору.

1. Про нас

Code Club UA (Благодійна організація «Благодійний фонд «Покоління.юей» (Код ЄДРПОУ – 37033780) (надалі – Code Club UA або Організація), є неприбутковою організацією, яка зареєстрована та діє відповідно до законодавства України. Code Club UА активно розвивається в Україні з 2013 року та є партнером проекту Code Club World. Для виконання своєї мети та своїх цілей Організація залучає до співпраці волонтерів, школи, бібліотеки та інші організації, які підтримують мету, цілі та діяльність Code Club UA.

Діяльність Code Club UA полягає в організації гуртків кодування для дітей віком 9-11 років (далі – Клуб), які базуються зазвичай у бібліотеках, школах, будинках дитячої творчості, або інших публічних місцях, які мають необхідне обладнання для навчання дітей кодуванню.

2. Волонтерство

Під час залучення волонтерів до співпраці, Організація керується Законами України «Про волонтерську діяльність», «Про благодійні організації» та іншими чинними нормативно-правовими актами України та міжнародними нормативно-правовими актами.

Волонтерська діяльність в Організації ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості.

Організація забезпечує волонтерів всією необхідною для роботи волонтера інформацією, місцем для проведення занять та при можливості матеріально-технічною базою.

Волонтер в процесі діяльності навчає дітей кодуванню та основам комп’ютерного програмування в клубах.

3. Мета Code Club UA

Метою Code Club UA є надання всім бажаючим дітям, в Україні віком 9-11 років, можливості навчання кодуванню та створення комп’ютерних програм.

4. Права, обов’язки та гарантії Волонтера:

Волонтер зобов’язаний:

 • Сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності в рамках діяльності Організації, які встановлені даною Політикою чи іншими правилами та/або внутрішніми правилами Організації;
 • дотримуватися правил роботи з дітьми під час проведення занять, правила роботи з дітьми знаходяться за посиланням - http://codeclubua.org/useful/for_volunteers.pdf;
 • долучитися до сторінок в соціальних мережах організації – а саме в Facebook та Linkedin;
 • щомісячно подавати Керівнику Організації анкету про проведення занять, в якій міститься наступна інформація:
 • при погодженні з батьками учнів, Волонтер 1 раз на 2 місяці надсилає фотозвіт про роботу його клубу – Керівнику Організації;
 • 1 раз на навчальний семестр Волонтер знімає відеоролик про роботу клубу (сюди може входити інтерв’ю з батьками, учнями, показ найкращих дитячих робіт тощо);
 • дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;
 • утримуватися від поведінки, яка може призвести до прямих та/або непрямих матеріальних та/або репутаційних втрат Організації, в іншому випадку Волонтер зобов’язаний відшкодувати збитки, які були завдані Організації такою поведінкою волонтера.

Волонтер має право на:

 • Належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, забезпечення необхідним обладнанням при необхідності;
 • подання пропозицій щодо покращення роботи організації на місцях проведення занять;
 • подання пропозицій щодо локацій проведення занять;
 • використання матеріалів, правовласником яких є Code Club UA / Code Club World, в межах волонтерської діяльності;
 • надання рекомендацій волонтеру від Організації.

Волонтер гарантує:

 • Що він не був осуджений в минулому і немає непогашеної судимості в момент заповнення реєстраційної анкети волонтера;
 • в момент заповнення анкети не перебуває під слідством у якості підозрюваного чи обвинуваченого.

5. Права та обов’язки Організації:

Обов’язки Організації:

 • Забезпечення Волонтера місцем для проведення занять;
 • при можливості - необхідне матеріально-технічне забезпечення локацій, для проведення занять;
 • при відповідному запиті – надавати відгуки про діяльність Волонтера.

Організація має право на:

 1. Розірвання відносин з Волонтером, у випадку порушення дотримання умов даної Політики, в тому числі, але не виключно – невідповідність даних про Волонтера, які зазначені в реєстраційній анкеті з реальними даними Волонтера, недотримання гарантій визначених в п. 3.1. даної Політики;
 2. надання додаткових рекомендацій Волонтеру стосовно питань, які виникають в процесі співпраці Сторін.